Achterhaal de potentie van een sollicitant.

Vandaag de dag maken bedrijven al steeds vaker gebruik van
een assessment of van een simulaties om de sollicitanten te testen en om achter
bepaalde aspecten van de sollicitant te komen. Dankzij de simulaties en/ of
assessments krijgen de bedrijven namelijk meer inzicht in de persoonlijkheid en
de competenties van de sollicitanten, waardoor zij een completer beeld van de
persoon krijgen. Naar aanleiding van het beeld dat een bedrijf van iemand heeft
kunnen zij namelijk goede en onderbouwde keuzes maken. Tijdens een assessment
kan het bedrijf tevens zien hoe de sollicitant bepaalde vraagstukken en
situaties oplost en niet te vergeten hoe de sollicitant functioneert binnen het
bestaande team. Waar een assessment lang voldoende is gebleken voor de meeste
bedrijven, wilt een groot gedeelte van de bedrijven vandaag de dag toch een
andere vorm van een assessment. Dit komt door het feit dat zij zich meer op de
toekomst gaan/ willen richten en daarvoor moeten zij namelijk achter een
belangrijk aspect komen dat iedereen ter wereld bezit (weliswaar wel in
verschillende mate). Het gaat vandaag de dag namelijk met name over de potentie
en de ontwikkelruimte van een sollicitant. Bedrijven willen vandaag de dag
namelijk graag weten over welke competenties en capaciteiten een sollicitant
beschikt, maar ook in hoeverre hij of zij hierin kan doorgroeien. Dit heeft
namelijk enorm veel invloed op de toekomstige prestaties van de sollicitant,
maar hierdoor kan de sollicitant ook een belangrijke en succesvol onderdeel
worden van het bedrijf. Dit wordt vandaag de dag allemaal gemeten en
geanalyseerd door middel van een nieuw soort assessment, namelijk een ontwikkelassessment. Een
ontwikkelassessment of wat voor assessment dan ook, dient ten alle tijden
opgesteld te worden door een specialistisch bureau, namelijk een assessmentbureau. Echter
wordt een assessment (van wat voor soort of type dan ook) altijd in
samenwerking met het bedrijf opgesteld, aangezien het bedrijf enkele eisen
heeft aan het onderzoek en enkele wensen betreft de sollicitanten.