Leegstaande panden of het pand onderhouden.

Hoe vaak zie je het vandaag de dag wel niet, leegstaande
panden. Naast het feit dat dit onwijs zonde is van het pand, raakt het pand op
een gegeven moment ook nog eens in verval en moet het dus flink onder handen
genomen voordat een nieuwe eigenaar het pad kan bezetten. Soms worden de panden
die leeg blijven staan afgekeurd of onverkoopbaar verklaard, vanwege bepaalde
aspecten die niet meer aan de constructie eisen voldoen. Dit is vaak het gevolg
van slecht onderhoud aan de constructie. 
Veel mensen weten echter niet dat dit voorkomen kan worden of dat de
constructie van een pand ook regelmatig onderhoud behoeft. De voornaamste reden
die ervoor zorgt dat men hier niet of nauwelijks vanaf weet, is onder te
verdelen in twee kleinere oorzaken. Deze oorzaken zijn het gebrek aan informatie
(het is hun nooit verteld) en het brede begrip van vastgoed onderhoud. Doordat
het de mensen nooit duidelijk is gemaakt dat vastgoedonderhoud van (enorm)
groot belang is of doordat zij door de bomen het bos niet meer zien, wordt dit
vaak achterwegen gelaten of uitgesteld totdat het te laat is.Indien u besluit
om het vastgoed die op uw naam geregistreerd staat te gaan onderhouden, dan
wordt u ten allen tijden aangeraden om een specialist in te schakelen. De
specialist kan niet alleen een conditiemeting uitvoeren m.b.t. de constructie
van het pand, maar hij/ zij kan ook een meerjarenonderhoudsplan
voor u opstellen. In dit plan staat welke bouwdelen van de constructie aan
herstel of vervanging nodig zijn, wanneer zij daaraan toe zijn, hoelang ze na
het herstel/ de vervanging mee zullen gaan en hoeveel de herstelwerkzaamheden/
vervangingswerkzaamheden zullen gaan kosten (offerte). Een conditiemeting is
van groot belang bij het laten opstellen van een MJOP,
aangezien er bij het opstellen van dit plan meestal alleen wordt gekeken naar
de gemiddelde levensduur van de gebruikte materialen, maar niet naar de huidige
staat van de materialen. Dit wordt wel gedaan bij een conditiemeting.